Poslovanje STB gradnje i usluga temelji se na  slijedećim ciljevima:
  • zadovoljni radnici
  • zadovoljni poslovni partneri
  • poslovanje u skladu s ekološkom osviješćenošću
  • kvaliteta usluga