Svi materijali objavljeni na stranicama stbgradnja.hr su zaštićeni autorskim pravima, te se bez odobrenja ne smiju preuzimati, kopirati ni objavljivati preneseni djelomično ili u cijelosti, sukladno Zakonu o autorskim pravima Republike Hrvatske.

STB gradnja d.o.o. nastoji osigurati da su podaci i informacije na ovim web stranicama točni.

Korisnik izričito prihvaća korištenje ovih web stranica na svoju vlastitu odgovornost. STB gradnja d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati greške ili da će na njima objavljeni podaci biti točni i pouzdani. STB gradnja d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih web stranica, ili nečega što je na njima objavljeno.

STB gradnja d.o.o. ima pravo bez ograničenja, objašnjenja i prethodnog upozorenja suspendirati (privremeno ili trajno) korisnički račun ukoliko postoji osnovana sumnja da je korisnik uključen u aktivnosti koje su u suprotnosti s Uvjetima korištenja ili mogu nanijeti štetu ovim web stranicama ili STB gradnja d.o.o.