Administrativno pravni poslovi:

 • izrada pravnih akata iz područja radnog prava sukladno propisima RH i aktima tvrtke klijenta
 • sastavljanje ugovora o radu
 • sastavljanje različitih pismena prema sudu, fizičkim osobama, institucijama, očitovanja, opomena, nagodbi i sl.

Ostale administrativne usluge:

 • savjetovanje u vezi administrativnog poslovanja tvrtke
 • svi ostali administrativni poslovi prema potrebi
 • organizacija putovanja, konferencija, seminara, team buildinga, sajmova
 • briga oko nabave uredskog potrošnog materijala
 • prijave i odjave zaposlenika
 • odlasci u banku, poštu, FINU, knjigovodstveni servis, mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • izrada Statuta, Pravilnika o radu, poslovnika
 • pomoć pri registraciji obrta, trgovačkih društva, ustanova i sl.
Informacije i kontakt

Za sve informacije, upite i ponude slobodno kontaktirajte gospođu Spomenku Knežević na broj telefona 099/ 550 – 3553 ili putem emaila spomenka.knezevic@stbgradnja.hr ili našu suradnicu Žanu Rajić na broj telefona 091/ 112 – 1977.